türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi resmi 6

Yargı Reformu Strateji Belgesi Kapsamında CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı (4) Savaş zamanındayükümlülüklerin yerine getirilmesinde hile yapan yukarıdaki fıkralarda yazılıkişilere on yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasıverilir. (7) İftira sonucunda mağdurhakkında hapis cezası dışında adlî veya idarî bir yaptırım uygulanmışsa; iftiraeden kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis […]